Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties en verkopen.
Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.

1. Algemeen

1.1 Op alle artikelen zijn de volgende levering- en betalingscondities van toepassing.

1.2 Reserveren van artikelen kan voor maximaal 7 dagen. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de reservering van het artikel ongedaan gemaakt. Het artikel wordt dan weer in de winkel geplaatst.

1.3 De verkoop van een product komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. Deze orderbevestiging is tevens de factuur.

1.4 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro's (€).

2.2 De prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele kosten voor betalen na ontvangst.

2.3 De artikelen blijven eigendom van Denise Nijs totdat het volledige bedrag betaald is.

2.4 De prijzen die vermeld zijn op het moment van bestellen zijn bindend.

2.5 Denises Art is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs worden aangepast.

3. Betaling

3.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U kunt betalen door:

3.2.1 IDEAL (Alleen Nederland).
3.2.2 PayPal. Wereldwijd.
3.2.3 Bancontact / Mister Cash. Alleen voor klanten uit België.

Als uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 1-5 werkdagen ter bestelling aan te bieden aan PostNL.

4. Verzendkosten

Voor verzendkosten zie Verzenden & Retourneren.

5. Levering

5.1 Alle artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden aan PostNL tenzij anders vermeldt op de website.

5.2 Als artikelen een langere levertijd dan 5 werkdagen hebben zal de koper via e- mail hiervan op de hoogte worden gesteld. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

5.3 Alle in onze website vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5.4 De verzending geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor Goederenvervoer van PostNL, welke na te lezen zijn op Voorwaarden PostNL.

5.5 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

6. Beëindiging

6.1 Indien een koper niet binnen 14 dagen de bestelling annuleert, zie onder 1.2, is de koper betalingsplichtig. De verkoper is gerechtigd reserveringskosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 14 dagen geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

6.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

6.3. Iedere bestelling kan binnen 14 dagen na orderdatum, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd.

7. Afkoelingsperiode

Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen 14 werkdagen na de verzenddatum retour te zenden. Na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Denise Nijs garandeert dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kleurafwijkingen kunnen niet uitgesloten worden omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en -capaciteiten van de (potentiële) koper.

8.2 Onmiddellijk na ontvangst bent U verplicht de producten nauwkeurig te (doen) inspecteren op eventuele gebreken.

8.3 Denise Nijs staat niet garant voor gebreken die na de oplevering van de artikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.

8.4 Denise Nijs is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal.
Denise Nijs is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.denises-art.com en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

9. Kopie verbod en social media:

9.1 Op al Denise's beeldmateriaal, inclusief de kunstwerken en diens afbeeldingen, site-teksten en publicaties, rust copy- en beeldrecht en mag zonder schriftelijk toestemming van Denise niet worden gebruikt, gekopieerd, nagemaakt of verspreid worden door anderen. Indien u tekst of afbeeldingen van Denise wilt gebruiken, dient u vooraf contact met ons op te nemen via e-mail.

9.2 Copy- en beeldrecht is tevens van toepassing op de op social media geplaatste afbeeldingen en teksten van Denise. Derhalve is het toegestaan de door Denise gedeelde informatie correct en traceerbaar digitaal te ‘delen’ via officiële deelknoppen. De afbeeldingen dienen een copyright vermelding te hebben en/of bronvermelding naar Denise of haar website www.denises-art.com. ‘Delen’ impliceert geen overdracht van eigendom van de copy- en beeldrechten. Ten alle tijden blijven de copy- en beeldrechten bij Denise. Indien er sprake is van misbruik van Denise's rechten op social media, door bijvoorbeeld toe-eigening van Denise haar teksten- en afbeeldingen door een ander, of vermelding zonder bron zal hier melding van worden gemaakt, met verzoek tot verwijdering of bronvermelding.

10. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Denise Nijs gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Denise Nijs

Denise Nijs